Интервю с Деси

Какви са твоите клиенти?

Моите клиенти предимно са  жени, които търсят хармония и баланс. Жени, които искат да си върнат усмивката, щастието и радостта. Жени, които търсят път към своята истинска същност и стойност.  Жени, които знаят, че трябва да работят със себе си и са готови да извървят  стъпките за да получат желаната промяна, която ще ги направи по-здрави, по-енергични, свободни, обичащи и обичани. 

С какви хора не работиш?

Не работя с тежки диагнози и сериозни зависимости към алкохол и наркотици.  Не работя с хора, които не искат да поемат отговорност за действията си. Не работя с клиенти, които не вярват в силата на творението, любовта, втория шанс или изобщо, хора които не вярват в нищо и никой.

Какво те отличава от останалите?

Приоритетите в работа ми са доверие, честност, лоялност, търпение, лично отношение и пълна конфиденциалност. Оставам достъпна, за обратна връзка при необходимост и винаги навлизам в дълбочина в работата си. Приемам предизвикателства и ако разбирам, че те не са в моята компетенция открито препращам и съветвам клиента ми да се обърне към нужния специалист. Спазвам етичния кодекс и изисквания за практикуване и преподаване на  метода ThetaHealing® от ThetaHealing Institute of Knowledge® .
В практиката си основно прилагам метода ThetaHealing®, който води до физическо, ментално и душевно изцеление, номерология и всички знания, които имам от житейски си опит.  Според случея на клиента използвам специално подбрани инструменти, анализи и алгоритми за личностно развитие, което е водещо за промяната и изграждането на новото мислене и модели на поведение. С това клиентите ми постигат удовлетворяващи резултати с бързо и лесно.  
Обичам да работя, както индивидуално така и в малки групи, максимо от десет човека, за да бъда максимално полезна.

Желая да работя с теб, Деси, какво е необходимо да направя?

Изцелението или промяната е цял един процес.  При всеки  продължава относително бързо или бавно. Трябва да знаеш, че работата с подсъзнанието и промяната на мисловните модели на поведение  изисква постоянство и отдаденост, за това е необходимо да бъдеш максимално фокусирана и отдадена на процеса в работата ни.
Поздравявам те за твоето действие и решение за промяна! Радвам се, че ще работим заедно!
Сега е време да запишеш свота първа среща с мен!