Тетахийлинг

С какво може да Ви бъде полезен метода? 
Полезен е с ежедневната тета-медитация (Пътната карта към Всичко , Което Е), която помага за освобождаване от стрес, тревожност и безпокойство. Практиката на тази медитация обучава мозъка да пребивава в будно състояние, но в тета мозъчна вълна. Тази вълна на дълбока релаксация  дава възможността за връзка с по-висш разум, интелект – Вселената, Бог или Божествената енергия, която в ThetaHealing® наричаме  Създателя на Всичко Което Е. След като се установи връзка с този безкраен и всемогъщ източник на енергия и информация, лесно може да бъде променена вашата реалност за ваше висше най-добро използвайки духовната философия и енергийни практики от метода ThetaHealing®. 
Метода е уникален с различните видове техники, които се съчетават в една тета сесия и дават мигновени, бързи резултати. Основната техника, която се използва е работа с ограничаващи вярвания или т.нар. “копаене, издирване на коренно убеждение” и работа с чувствата. 
Чрез метода  може да се разбере, кои добродетели е избрала да придобие и развие душата ви тук на Земята. Тази теория е водеща в метода. Често пъти в живота ни това става по трудния начин, но чрез метода ние лесно можем да променим това, както казва Ваяна: 
“ Важното е да можем да развием една добродетел, по своя воля” 
Метода е единствен с концепцията за Седемте нива на съществуване. Чрез него, можем да разберем какво означава да си част от Всичко Което Е, осъзнавайки и преоткривайки видимите и невидимите сили, които определят измеренията на тази Вселена и цялото творение отвъд нея. Според тази концепция, ние сме Божествени искри които са част от Всичко Което Е и Всичко Което Е, е част от нас самите. Ние сме Седемте нива на съществуване, а те от своя страна са: 
Седмото е най-висшето ниво на съществуване Енергията на сътворението, Създателя на Всичко Което Е. Шестото е нивото на Законите, което формира тъканта на Вселената. Петото ниво е на божествените същества. Четвъртото ниво е на света на духовете. Третото ниво  е  физическия свят където живеем ние и животните. Второто ниво е на витамините растенията, дърветата и елементалите , а първо ниво е на минералите, кристалите, почвата, камъните и всички елементи които създават земята в нейната първоначална форма.  
Метода е интуитивен. В обученията се учите как да развивате своите интуитивни способности, да бъдете интуитивни и да се вслушвате в интуиция си, което ще ви помогне винаги да правите най-правилните избори във всяка сфера на вашия живот.  

Разбери повече за метода сега!